• Am Y Gorwel

    c/w Drysau Cudd

    i’w lawrlwytho o 5/9/16
    download from 5/9/16    Am Y Gorwel yw ail sengl Fade Files, a ryddheir ar-lein ar y 5ed o Fedi. Trac dub seicadelig, fe gafodd ei gyd-gynhyrchu gyda Kris Jenkins. Yn ogystal, fe ryddheir Drysau Cudd, trac techno-pop a gynhyrchwyd gan Mark a Richard.

    Am y Gorwel is Fade Files’ second single, released online on September 5th. A psych-dub track about magic and dreams, it was co-produced with Kris Jenkins. Coupled with the A-side is Drysau Cudd (Secret Doors), a techno-pop joint produced by Mark and Richard.